Căn cứ vào hình 33.1 (SGK trang 114) và kiến thức đã học, cho biết vì sao Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?

- Đông Nam Bộ có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài, vì:

+ Vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

+ Có các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thuận lơi phát triển

kinh tế - xã hội: đất bazan, đất xám, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm,

nguồn thủy sinh tốt, biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú, thềm

lục địa giàu dầu khí,

+ Là vùng kinh tế năng động có trình độ cao

+ Lao động dồi dào, lành nghề, năng động trong nền kinh tế thị trường.

+ Cơ sở hạ tầng phát triển tốt, đặc biệt về giao thông vận tải

và thông tin liên lạc.

+ Đông Nam Bộ có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng

trong cả nước. Công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong

GDP 59,3% năm 2002. nông , lâm , ngư nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ 6,2%,

nhưng giữ vai trò quan trọng. Khu vực kinh tế dịch vụ phát triển mạnh,

đa dạng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất