Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

- Năm 221 TCN, nhà Tần đã thống nhất Trung QUốc, vua Tần xưng là Tần Thủy Hoàng

- Dưới thời Tần các giai cấp mới được hình thành:

+ Những quan lại và một số nông dân đã tập trung trong tay nhiều

của cải. Bằng quyền lực của mình, họ còn tước đoạt thêm nhiều ruộng

đất công. Do đó một giai cấp mới hình thành, bao gồm những kẻ có ruộng

tư, vốn là những quan lại và những kẻ có ruộng tư, vốn là những quan

lại và những nông dân giàu có, gọi là giai cấp địa chủ.

+ Giai cấp nông dân cũng bị phân hóa : Nông dân giàu có trở thành

địa chủ. Nông dân giữ được một số ruộng đất gọi là nông dân tự canh.

Số còn lại là nông dân công xã rất nghèo, nhận ruộng đất để cày cấy

gọi là nông dân lĩnh canh.

- Quan hệ bóc lột giữa địa chủ và nông dân lĩnh canh – quan hệ phong

kiến kiến hiện. Nông dân nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy và nộp

một phần hoa lợi cho địa chủ, chế độ phong kiến Trung Quốc được xác

lập.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất