Chuyển dịch cơ cấu ngành của nước ta đang diễn ra theo xu hướng ?

Chuyển dịch cơ cấu ngành của nước ta đang diễn ra theo xu hướng: Giảm

tỉ trọng của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu

vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất