“Cisgender” có nghĩa là gì?

"Cisgender" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những người có bản

dạng giới giống với giới tính mà họ được chỉ định khi sinh ra. Thuật

ngữ này trái ngược với khái niệm chuyển giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất