Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng

Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế đang có sự chuyển dịch tích

cực dưới sự tác động của quá trình CNH-HĐH, theo hướng giảm tỉ trọng

lao động trong ngành nông-lâm-ngư nghiệp và tăng tỉ trọng lao động

trong ngành công nghiệp và dịch vụ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất