Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản?

Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển có vai trò quan trọng đối với

ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản:

- Tăng giá trị sản phẩm thủy sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Thông qua chế biến làm tăng giá trị thủy sản, việc bảo quản và

chuyên chở các sản phẩm thủy sản được thuận lợi hơn.

- Góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, đem lại

mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn.

- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy ngư nghiệp

phát triển theo hướng bền vững.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất