Cumulative GPA là gì?

Cumulative GPA hay Cumulative Grade Point Average (viết tắt là CGPA)

được hiểu là điểm trung bình tích lũy.

Tại một số trường ở nước ngoài họ sử dụng cả hai loại điểm là điểm GPA

và điểm CGPA. Trong đó:

GPA là điểm trung bình của một học kỳ

CGPA là điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất