Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn?

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo

của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu

tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc

đấu tranh của nhân dân Nam Phi.

- Kết quả: buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ

chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la - lãnh tụ của ANC đã được

thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch

sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá

bỏ.

- Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt

tay vào công cuộc xây dựng đất nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất