Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống của con người?

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay đã và đang có những tác

động tích cực đối với cuộc sống con người. Nó cho phép thực hiện những

bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và

chất lượng cuộc sống của con người, đưa đến những thay đổi lớn về cơ

cấu dân cư lao động trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

- Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật cũng mang lại những

hậu quả tiêu cực (chủ yếu do con người tạo ra) : chế tạo các loại vũ

khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao

thông, các loại dịch bệnh mới...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất