Dân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì? Nêu những lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta?

- Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh: gây sức ép đối với sự phát

triển kinh tế, xã hội, môi trường tài nguyên.

+ Sự gia tăng dân số quá nhanh là ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa

tích lũy và tiêu dùng, nền kinh tế khó có thể phát triển được.

+ Sự gia tăng dân số và gia tăng sức mua đòi hỏi phải đẩy mạnh

sản xuất đáp ững nhu cầu của nhân dân, làm cho nhiều loại tài nguyên

bị khai thác quá mức (đất, rừng, nước...).

+ Khi dân số tăng nhanh , các dịch vụ y tế, giáo dục khó nâng

cao được chất lượng. Gia tăng dân số nhanh làm tăng nhanh nguồn lao

động, vượt quá khả năng thu hút của nền kinh tế, dẫn đến tình trạng

thất nghiệp; thiếu việc làm. Các tệ nạn xã hội cũng theo đó mà tăng

lên.

- Lợi ích của sự giảm tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số ở nước ta.

+ Phát triển kinh tế: góp phần vào nâng cao năng suất lao động,

góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế đất nước.

+ Tài nguyên môi trường: giảm áp lực đến tài nguyên và môi trường sống.

+ Chất lượng cuộc sống của dân cư sẽ được nâng lên tăng thu nhập

bình quân đầu người, chất lượng giáo dục, y tế tốt hơn, đảm bảo các

phúc lợi xã hội, tăng tuổi thọ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất