Dân số thành thị tăng nhanh, không phải vì

Dân thành thị tăng nhanh trong những năng trở lại đây là do dân di cư

từ nông thôn vào thành thị (dưới tác động của quá trình đô thị hóa).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất