Dựa vào bảng 21.1 (SGK trang 77), hãy so sánh năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng với Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

- Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng cao hơn năng suất lúa của Đồng

bằng sông Cửu Long và năng suất lúa của cả nước.

- Trong giai đoạn 1995 — 2002, năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng

tăng nhanh hơn tăng năng suất lúa của cả nước và năng suất lúa của

Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất