Dựa vào bảng 2.2, hây nhận xét: - Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 - 1999. - Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999.

- Thời kì 1979 - 1999 có sự biến đổi như sau: tỉ lệ nữ lớn hơn tỉ lệ

nam; tỉ lệ dân số nam nữ có sự thay đổi theo thời gian, tỉ lệ nam ngày

càng tăng, tỉ lệ nữ ngày càng giảm.

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 - 1999 có sự

biến đổi theo hướng: nhóm 0 – 14 giảm; nhóm tuổi 15 – 59 tăng; nhóm

tuổi 60 trở lên tăng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất