Dựa vào bảng 23.2, hãy nhận xét sự chênh lệch các chỉ tiêu của vùng so với cả nước

So với cả nước vùng Bắc Trung Bộ có: mật độ dân số, thu nhập bình quân

dầu người , tuổi thọ trung bình và tỉ lệ dân số thành thị thấp hơn; tỉ

lệ hộ nghèo, tỉ lệ người biết chữ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao

hơn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất