Dựa vào bảng 23.2, hãy nhận xét sự chênh lệch các tiêu chí của vùng Bắc Trung Bộ so với cả nước

- Mật độ dân số của vùng thấp hơn cả nước (195 người/km² < 233 người/km²).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn mức trung bình cả nước

(1,5% > 1,4%).

- Tỉ lệ dân thành thị thấp (12,4%, trong khi cả nước là 23,6%).

- Tỉ lệ hộ nghèo của vùng còn cao, trên mức trung bình cả nước (19,3% > 13,3%).

- Thu nhập bình quân đâu người thấp (của vùng là 212,4 nghìn đồng, cả

nước là 295 nghìn đồng).

- Tỉ lệ người biết chữ khá cao, trên mức trung bình cả nước (91,3

tuổi, cả nước là 90,3 tuổi).

- Tuổi thọ trung bình thấp hơn cả nước (70,2 <70,9 tuổi).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất