Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

Thời kì 1995 — 2002, giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam

Trung Bộ khá cao, gấp 2,6 lần so với năm 1995, trong khi cả nước đạt

(2,5 lần).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất