- Dựa vào bảng 29.1, hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên. - Tại sao hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng dẫn đầu dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp.

- Giai đoạn 1995 -2002, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên nhanh,

gấp 2,8 lần (từ 4,7 nghìn tỉ đồng lên 13,1 nghìn tỉ đồng).

- Tromg các tỉnh giá trị sản xuất nông nghiệp đều tăng nhanh:

+ Đăk Lăk có giá trị sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng (7 nghìn tỉ

đồng năm 2002) và tăng khá nhanh, gấp 2,8 lần (từ 2,5 lên 7 nghìn tỉ

đồng).

+ Đứng thứ hai về giá sản xuất nông nghiệp của vùng là Lâm Đồng (3

nghìn tỉ đồng năm 2002), tăng gấp 2,7 lần (từ 1,1 lên 3 nghìn tỉ

đồng).

+ Gia Lai đứng có giá trị sản xuất nông nghiệp đứng thứ 3 của vùng

(2,5 nghìn tỉ đồng năm 2002), nhưng có sự tăng trưởng nhanh nhất, gấp

3,2 lần (từ 0,8 lên 2,5 nghìn tỉ đồng).

+ Kon Tum có giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp 2 lần với 0,6

nghìn tỉ đồng năm 2002.

- Hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng dẫn đầu vùng về giá trị sản xuất nông nghiệp vì:

+ Đăk Lăk phát triển cây cà phê với sản lượng cà phê dẫn đầu cả

nước, là sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của tỉnh, đem lại giá trị lớn.

+ Lâm Đồng là vùng chuyên canh chè lớn nhất cả nước, xây dựng được

thương hiệu chè nổi tiếng, mang lại nguồn hàng xuất khẩu có giá trị

cao. Ngoài ra, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) còn nổi tiếng về trồng hoa,

rau quả ôn đới đem lại nguồn thu vô cùng lớn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất