Dựa vào bảng 9.1 (SGK trang 34) hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng?

- Trong cơ cấu tổng diện tích rừng nước ta (Năm 2002). Rừng phòng hộ

chiếm khoảng 46,6% , tiếp theo là rừng sản xuất (40,9%) sau đó là rừng

đặc dụng (12,5%).

- Rừng có vai trò lớn đối với sản xuất và đời sống con người, cho ta

nhiều sản vật nhất là gỗ. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu; bảo vệ

đất, chống xói mòn đất, điều hòa dòng chảy sông ngòi, hạn chế nước mưa

tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt, chống khô hạn; bảo vệ các loài

động thực vật quý hiếm, bảo vệ nguồn gen, bảo vệ môi trường sống của

các loài động vật hoang dã.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất