Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, hãy cho biết: a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng b) Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực, thực phẩm ở đồng bằng sông Hồng c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng.

a) - Thuận lợi:

+ Phần lớn diện tích đồng bằng là đất phù sa không được bồi đắp

hàng năm (đất trong đê), thuận lợi cho việc phát triển cây lượng thực.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh nên có thể

trồng cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Có khả năng thâm canh, xen

canh, tăng vụ, và đưa vụ đông lên thành vụ chính.

+ Hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình cùng các nhánh của chúng

là nguồn cung cấp nước thường xuyên cho hoạt động nông nghiệp.

+ Nguồn lao động dồi dào, người dân có truyền thống và kinh

nghiệm thâm canh lúa nước.

+ Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất trong cả nước.

+ Thị trường tiêu thụ lớn.

- Khó khăn:

+ Một số nơi đất đã bị bạc màu.

+ Thiếu nước trong mùa khô.

+ Chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán...

b) Vai trò của vụ ngô đông: Ngô đông có năng suất cao, ổn định, diện

tích đang mở rộng chính là nguồn lương thực, nguồn thức ăn gia súc

quan trọng

c) Tỉ lệ gia tăng dân số ở đồng bằng sông Hồng giảm mạnh là do việc

triển khai chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả. Do đó,

cùng với phát triển nông nghiệp, bình quân lương thực bằng

400kg/người. Đồng bằng sông Hồng đã bắt đầu tìm kiếm thị trường xuất

khẩu một phần lượng thực.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất