Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20,21, hãy cho biết a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng. Vai trò của vụ đông trong việc sản xuất lương thực thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng. Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương thực của vùng.

a) Những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở

Đồng bằng sông Hồng:

- Thuận lợi:

+ Địa hình tương đối băng phẳng, đất phù sa màu mỡ.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm quan năm và mưa theo mùa)

+ Dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, đáp ứng yêu cầu tập

trung nhiều lao động trong thời kì mùa vụ.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật phụ vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

+ Đường lối phát triển nông nghiệp đúng đắn, nhiêu chính sách thích

hợp đã khuyến khích sản xuất lương thực phát triển mạnh.

+ Dân cư có kinh nghiệm trồng cây lương thực, đặc biệt là lúa nước.

- Khó khăn:

+ Úng lụt về mùa mưa, hạn hán thiếu nước về mùa mưa ít

+ Nhiệt độ cao độ ẩm lớn nên thuận lợi cho sâu bệnh phát triển

+ Có nhiều bão gió, lại thường xảy ra vào mùa thu hoạch, ảnh hưởng

xấu đến năng xuất và sản lượng.

+ Sản xuất nhỏ lẻ nên năng xuất còn hạn chế.b) Vụ đông có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất lương thực

thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng:

+ Phát triển cây lương thực vụ đông là góp phần tăng nhanh về diện

tích và sản lượng cây lương thực thực phẩm.

+ Cung cấp lương thực thực phẩm cho người và cho chăn nuôi.

+ Cung cấp các mặt hàng xuất khẩu cho vùng.

+ Tăng thêm giá trị kinh tế, có đống góp đáng kể vào nền nông

nghiệp của vùng.

+ Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, chuyển dịch tích cực trong cơ cấu

ngành trồng trọt, phá thế độc canh cây lúa.

c) Ảnh hưởng của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tới đảm bảo lương

thực của vùng:

- Là điều kiện tuân lợi để tăng bình quân lương thực/ đầu người.

- Nếu tỉ lệ gia tăng dân số giảm và sản lượng lương thực của vùng

ngày càng tăng thì việc đảm bảo lương thực của vùng ngày càng vũng

chắc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất