Dựa vào hình 13.1 (SGK trang 48). Hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ

Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ tiêu dùng (thương nghiệp, dịch

vụ, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân, cộng đồng), dịch

vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, tín

dụng, kinh doanh tài sản, tư vấn), dịch vụ công cộng (KHCN, giáo dục ,

y tế, văn hóa, thể thao, quản lí nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt

buộc).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất