Dựa vào hình 13.1 (SGK trang 48), tính tỉ trọng của các nhóm dịch vu tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công công và nêu nhận xét

- Tính tỉ trọng: Dịch vụ tiêu dùng (51%), dịch vụ sản xuất 26,8%, dịch

vụ công cộng 22,2%.

- Nhận xét:

+ Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng.

+ trong cơ cấu ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ tiêu

dùng và thấp nhất là dịch vụ công cộng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất