Dựa vào hình 14.1 hãy cho biết từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào?

Từ Thành phố Hồ Chí Minh có thể đi đến các thành phố khác trong nước

bằng những loại hình giao thông: đường ô tô, đường săt, đường sông

đường biển, đường hàng không.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất