Dựa vào hình 20.2 (SGK trang 73), cho biết mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng gấp bao nhiêu lần mật độ trung bình của cả nước, của các vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên?

Mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng gấp 4,9 lần mật độ trung bình

của cả nước , gấp 10,3 lần mật độ trung bình của Trung du và miền núi

Bắc Bộ; gấp 14,5 lần mật độ trung bình của Tây Nguyên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất