Dựa vào hình 2.1 (SGK trang 7). Hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.

- Số dân nước ta năm là 79,7 triệu người (Năm 2002)

- Tình hình gia tăng dân số :

+ Từ 1954 đến 2003, dân số tăng nhanh liên tục.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số khác nhau qua các giai đoạn: dân số gia

tăng rất nhanh trong giai đoạn 1954 - 1960; gia đoạn 1970 - 2003, tỉ

lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm, nhờ thực hiện tốt chính sách

dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tuy vậy, mỗi năm dân số nước ta vẫn

tiếp tục tăng thêm khoảng 1 triệu người.

+ Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số khác nhau giữa các vùng: ở

thành thị và các khu công nghiệp , tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số

thấp hơn nhiều so với ở nông thôn, miền núi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất