Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

Giai đoạn 1995-2002, giá trị sản xuất công nghiệp Băc Trung Bộ tăng

nhanh và tăng liên tục từ 3705 tỉ đồng lên 9883,2 tỉ đồng, tăng gấp

2,7 lần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất