Dựa vào hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc Atlat Địa Lý Việt Nam, hãy xác định: - Các cảng biển. - Các bãi cá, bãi tôm. - Các cơ sở sản xuất muối. - Nhũng bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ và Duyên hỉa Nam Trung Bộ. Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển ở Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam TRung Bộ.

- Các cảng biển: Cửa Lò (Nghệ An), Đà Nẵng (Đà Nẵng), Dung Quất (Quảng

Nam), Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa).

- Các cơ sở sản xuất muối: Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận).

- Những bãi biển có giá trị du lịch nổi tiếng: Sầm Sơn, (Thanh Hóa)

Cửa Lò (nghệ An), Thuận An (Thừa Thiên Huế), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế),

Mỹ Khê (Đà Nẵng, Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất