Dựa vào hình 25.1, hãy xác định: - Vị trí, giới hạn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. - Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa; các đảo: Lý Sơn, Phú Quý.

Kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ,

phía nam giáp Đông Nam Bộ, phía tây giáp Tây Nguyên, phía đông giáp

biển. - Là nhịp cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giữa Tây

Nguyên với Biển Đông, là vùng có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc

chủ quyền của đất nước.

- Hai quần đảo: Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hòa); các

đảo: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất