Dựa vào hình 25.1 (SGK trang 91), hãy xác định: - Vị trí, giới hạn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. - Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa; các đảo Lý Sơn, Phú Quý.

- Hình thể hẹp ngang kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía bắc giáp

vùng Bắc Trung Bộ, phía nam giáp Đông Nam Bộ, phía tây giáp Tây

Nguyên, phía đông là Biển Đông .

- Duyên hải Nam Trung Bộ là cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông Nam

Bộvới Tây Nguyên là cửa ngõ thông ra Biển Đông của các tỉnh Tây

Nguyên.

- Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Năng, Trường Sa thuộc Khánh

Hoà, đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi, đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình

Thuận.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất