Dựa vào hình 28 .2 (SGK trang 102), hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

Tây Nguyên có thể phát triển các ngành kinh tế: nông nghiệp (trồng cây

công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn,...), công nghiệp (khai

thác quặng bô xít; thủy điện, công nghiệp chế biến nông, lâm ,sản,...)

dịch vụ (xuất khẩu nông, lâm sản, du lịch,..).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất