Dựa vào hình 29.1, hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà phê lại được trồng nhiều nhất ở vùng này? Dựa vào hình 29.2, xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên.

Diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên luôn chiếm tỉ lệ cao

nhất, trên 3/4 so với cả nước (năm 2001: diện tích là 85,1% và sản

lượng lên tới 90,6%).

- Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này nhờ những điều kiện thuận lợi:

+ Diện tích đất badan rộng lớn, màu mỡ (1,36 triệu ha) thuận lợi

cho phát triển cây cà phê.

+ Địa hình là các cao nguyên xếp tầng rộng lớn, là điều kiện để

hình thành các vùng chuyên canh cà phê với quy mô rộng lớn.

+ Khí hậu cận xích đạo, lượng nhiệt lớn, nguồn nước thuận lợi để

phát triển cây cà phê.

+ Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất canh tác cà phê.

+ Các cơ sở chế biến cà phê ngày đồng bộ và hiện đại.

- Các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên:

+ Cà phê: Đắk Lắk, Kom Tum, Gia Lai

+ Cao su: Kom Tum, Lâm Đồng

+ Chè: Lâm Đồng, Gia Lai

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất