Dựa vào hình 29.1 (SGK trang 106), hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên

- So với cả nước (Năm 2001), cây cà phê ở Tây Nguyên chiếm 85,1% về

diện tích và 90,6% về sản lượng. Như vậy, phần lớn diện tích và sản

lượng cây cà phê của nước ta tập trung ở Tây Nguyên.

- Cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này là do:

+ Có đất badan có tầng phong hóa, giàu chất dinh dưỡng, phân bố

tập trung với những mặt bằng rộng lớn.

+ Khí hậu cao nguyên có một mùa mưa, một mùa khô thuận lợi cho

gieo trồng, thu hoạch, chế biến và bảo quản.

+ Thị trường tiêu thụ cà phê rộng lớn: trong nước và ngoài nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất