Dựa vào hình 31.1, hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ.

- Vùng Đông Nam Bộ bao gồm: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình

Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tiếp giáp:

+ Phía tây giáp với 2 vùng là Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

+ Phía đông nam giáp với Biển Đông.

+ Phía tây nam tiếp giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

* Ý nghĩa vị trí địa lý của vùng Đông Nam Bộ:

- Gần các vùng nguyên liệu lớn của cả nước: Tây Nguyên và Duyên hải

Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

- Giáp vùng biển thuận lợi để phát triển kinh tế biển đặc biệt đây

là vùng biển giàu tiềm năng về dầu khí.

- Giáp với ngã tư đường hàng hải và hàng không thế giới.

- Có TP. Hồ Chí Minh- trung tâm văn hóa chính trị, đầu mối quan

trọng của vùng cũng như cả nước.

Như vậy vùng Đông Nam Bộ có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế -

xã hội, giao lưu, trao đổi với các vùng khác và các nước trong khu vực

và thế giới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất