Dựa vào hình 35.1, hãy cho biết các loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long và sự phân bố của chúng

Đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là đất phù sa nhưng tính chất tương đối

phức tạp. Ba loại đất chính ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

- Đất phù sa ngọt:

+ Chiếm khỏang 30% diện tích của đồng bằng, là loại đất tốt nhất,

thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Phân bố thành một dải dọc sông Tiền và sông Hậu, ngoài phạm vi

tác động của thủy triều

- Đất phèn:

+ Có diện tích lớn nhất, chiếm khỏang 41% diện tích của đồng bằng,

phần lớn đã được cải tạo để trồng lúa, cây ăn quả...

+ Phân bố tập trung ở Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và vùng

trung tâm bán đảo Cà Mau

- Đất mặn:

+ Chiếm khoảng 19% diện tích của đồng bằng, đang được cải tạo dần

để trồng lúa, cói kết hợp nuôi thủy sản và trồng rừng.

+ Phân bố thành một dải ven Biển Đông và ven vịnh Thái Lan.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất