Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 15), hãy: - Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. - Nhận xét về chất lượng của nguồn lao động nước ta. Để nâng cao chất lương nguồn lao động cần có những giải pháp gì?

- Phần lớn lực lượng lao động của nước ta tập trung ở nông thôn (chiếm

75,8%) do nền kinh tế nước ta chủ yếu vẫn là nông nghiệp; quá trình đô

thị hoá diễn ra đang còn chậm.

- Chất lượng của nguồn lao động ở nước ta còn thấp, lao động không qua

đào tạo chiếm tỉ lệ lớn (78,8%). Để nâng cao chất lượng nguồn lao động

cần phải đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng hóa các hình thức

đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề xuất khẩu lao động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất