Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống

- Trong sản xuất dịch vụ: bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh

tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nc ta

với thế giới bên ngoài,…

- Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ,

bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin

trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó vs thiên tai,…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất