Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thê nào?

- Khai thác biển và nuôi trồng, chế biến thuỷ sản:

+ Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng, chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản khai

thác của cả nước (năm 2002).

+ Bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm, phà thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

+ Chế biến thuỷ sản khá phát triển, nổi tiếng với nước mắm Nha Trang,

Phan Thiết.

+ Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là : mực, tôm, cá đông lạnh.

- Dịch vụ hàng hải: có các cảng tổng hợp lớn do Trung ương quản lí như

Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang; đang xây dựng cảng nước sâu Dung Quất.

- Du lịch biển: có nhiều bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê (Đà Nẵng), Sa

Huỳnh (Quãng Ngãi), Quy Nhơn (Bình ĐỊnh), Nha Trang (Khánh Hòa), Cà Ná

(Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận), các trung tâm du lịch lớn của vùng

là Đà Nẵng, Nha Trang.

- Nghề làm muối khá phát triển, nổi tiếng là Sa Huỳnh, Cà Ná.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất