Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?

Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển:

- Khai thác khoáng sản biển và sản xuất muối:

+ Khai thác: cát (Khánh Hòa), ti tan (Bình Định).

+ Muối được sản xuất ở nhiều địa phương, nổi tiếng là muối Sa Hùynh

(Quảng Ngãi), Cà Ná (Ninh Thuận).

- Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản:

+ Sản lượng thủy sản tăng từ hơn 339 nghìn tấn năm 1995 lên gần 624

nghìn tấn năm 2005 (gần 1/5 sản lượng của cả nước). Phát triển cả nuôi

trồng và khai thác thủy hải sản.

+ Tạo ra nhiều mặt hàng (đông-lạnh hoặc sấy khô) xuất khẩu: cá,

tôm, mực ...Phan Thiết, Nha Trang là hai địa phương nổi tiếng về nước

mắm.

- Du lịch biển:

+ Phát triển du lịch biển gắn liền với du lịch đảo, đẩy mạnh quảng

bá và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các điểm du lịch: Nha Trang (Khánh

Hoà), Cà Ná (Ninh Thuận), Mũi Né (Bình Thuận) đang thu hút nhiều khách

du lịch trong và ngoài nước.

- Giao thông vận tải biển:

+ Cải tạo, hiện đại hóa các cảng biển: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

+ Xây dựng các cảng nước sâu: Dung Quất (Quảng Ngãi), Kỳ Hà (Quảng

Nam), Nhơn Hội (Bình Định) , Vân Phong (Khánh Hòa) sẽ trở thành cảng

trung chuyển quốc tế lớn nhất của nước ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất