Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp nào?

Một số biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là:

Phân bố lại dân cư và lao động, đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông

thôn, đa dạng các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu

việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất