Để giảm bớt tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số biện pháp phải thực hiện chủ yếu là

Để giảm bớt tỷ lệ gia tăng tự nhiên dân số biện pháp chủ yêu là cần

phải thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất