Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời?

- Thủ công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp dân gian đều phát triển.

- Nhiều ngành nghề thủ công phong phú, bên cạnh các nghề cổ truyền còn

xuất hiện nhiều ngành mới yêu cầu kĩ thuật cao như đúc súng, đóng

thuyền.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất