Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc

- Các cuộc đấu tranh diễn ra liên tục và rộng lớn, nhiều cuộc khởi

nghĩa được các tầng lớp của cả ba quận tham gia.

- Một số cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất