Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện kim ở các bộ lạc sống trên đất nước ta?

Ở các bộ lạc sống trên đất nước ta, thuật luyện kim ra đời sớm và

trong cùng một thời gian cách ngày nay khoảng 3000 – 4000 năm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất