Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp, sụp đổ của triều Lê sơ

- Vua quan chỉ lo ăn chơi xa sỉ không quan tâm đến triều đình và nhân dân.
- Địa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng đất, bóc lột nông dân.
- Nhân dân khổ cực đã đứng dậy đấu tranh ở nhiều nơi.
- Một số thế lực phong kiến cũng hợp quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất