Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết

- Từ khi Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc (9-1977), quan hệ

Việt Nam và Liên hợp quốc ngày càng phát triển.

- Liên hợp quốc đã có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân

Việt Nam trên nhiều mặt: kinh tế, giáo dục, môi trường, nhân đạo...

thông qua các tổ chức của Liên hợp quốc có mặt ở Việt Nam: FAO (Tổ

chức nông — lương thực), UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc)...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất