Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam?

Địa bàn sinh sống chủ yếu của Người tối cổ ở Việt Nam chủ yếu ở vùng

núi các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai,...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất