Em nghĩ như thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X – XV?

- Nội thương và ngoại thương của nước ta đều phát triển

- Nội thương: Các chợ làng, chờ huyện, chợ chùa móc lên ở khắp nơi.

Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn là trung tâm buôn bán và làng

nghề thủ công.

- Ngoại thương: Khá phát triển, tuy nhiên chủ yếu buôn bán với Trung

Quốc và các nước Đông Nam Á.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất