eps là gì

Tỉ suất thu nhập trên cổ phần hay gọi tắt là EPS, là chỉ số nói lên

phần lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phần. Đây cũng có thể coi như phần

lợi nhuận thu được trên mỗi khoản đầu tư ban đầu, nên nó được coi như

là chỉ số xác định khả năng lợi nhuận của một công ty

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất