erp là gì

Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp nguyên thuỷ ám chỉ một hệ thống

dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Một

hệ thống ERP điển hình là nó bao hàm tất cả những chức năng cơ bản của

một tổ chức. Tổ chức đó có thể là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận,

tổ chức phi chính phủ v.v

Trước tiên chúng ta cùng nhìn lại sơ về lịch sử của hệ thống ERP một

chút. Có thể nói ERP được ra đời nhờ sự phát triển từ một ứng dụng lập

kế hoạch nguồn lực sản xuất (MRP) và sản xuất tích hợp máy tính (CIM)

và phát triển một cách toàn diện thành hệ thống ERP; Từ ERP xuất hiện

lần đầu tiên vào năm 1990 khi tập đoàn Gartner dùng nó để mở rộng cho

MRP.

Đến khoảng giữa những năm 1990, ERP đã được áp dụng cho hầu hết các

mảng của một doanh nghiệp chứ không chỉ được dùng cho bên sản xuất.

Các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ cũng bắt đầu ứng dụng

ERP. Tới khoảng năm 2000, thuật ngữ "ERP II" xuất hiện và được dùng để

chỉ những phần mềm ERP có khả năng dùng giao diện web để truy cập và

sử dụng. ERP II cho phép không chỉ bản thân công ty mà cả khách hàng

và các đối tác trong dây chuyền cung ứng cũng có thể xem được thông

tin. Hay nói cách khác, thế hệ ERP mới này hỗ trợ việc hợp tác giữa

các công ty với nhau chứ không chỉ quản lý nội bộ nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất