GDP danh nghĩa là gì?

GDP danh nghĩa (tiếng Anh là Nominal Gross Domestic Product) là tổng

sản phẩm quốc nội GDP được tính theo giá thị trường hiện tại. GDP danh

nghĩa bao gồm những thay đổi về giá do lạm phát, phản ánh tốc độ tăng

giá của một nền kinh tế.

Tất cả hàng hóa và dịch vụ được tính trong GDP danh nghĩa được định

giá theo giá thị trường được bán vào năm tính toán đó. Vì GDP danh

nghĩa được tính theo giá hiện tại nên tăng trưởng GDP danh nghĩa từ

năm này sang năm khác có thể phản ánh sự tăng lên trong mức giá, tuy

nhiên nó lại trái ngược với sự tăng trưởng về lượng hàng hóa và dịch

vụ được sản xuất.

Nếu tất cả mức giá cùng tăng hoặc cùng giảm (tức là lạm phát) thì sẽ

làm cho GDP danh nghĩa trở nên lớn hơn.

Trong kinh tế vĩ mô, các nhà kinh tế sử dụng giá hàng hóa tại một năm

gốc như một điểm tham chiếu khi so sánh GDP từ năm này sang năm khác.

Chênh lệch giá từ năm gốc đến năm hiện tại được gọi là chỉ số giảm

phát GDP.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất